Условия на кредита Първоначални такси
Рaзмер на кредита * Такса кандидатстване
Срок (месеци) * Такса обработка
Промоционален период (месеци) Други такси
Промоционална годишна лихва(%) Годишни такси
Годишна лихва(%) * Годишна такса управление
Гратисен период (месеци) Други годишни такси   
Месечни такси
Месечна такса управление
* задължителни полета Други месечни такси   
Изчисти